Jak nadepsat obálku? Ať si bezpečně najde příjemce

Pokud posíláte balík nebo dopis měli byste vědět, jak přesně napsat adresu, jinak hrozí, že dopis nebude doručen. Adresa příjemce a adresa odesílatele je pro poštu nepostradatelná. Jak obálku správně nadepsat?

Jakým písmem napsat poštovní adresu

Poštovní adresa na poštovní zásilce musí být napsána latinkou, čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování. Latinské písmo je písmo hláskové, obsahující znaky pro souhlásky a samohlásky. Pokud je poštovní adresa psána strojem nebo na počítači, písmo nesmí být menší než 0,25 cm. Pokud je poštovní adresa psána rukou, musí být napsána hůlkovým písmem. Poštovní směrovací číslonázev pošty se nesmějí podtrhávat.

Jaké použít psací potřeby

Poštovní adresa musí být napsána psací potřebou, která se nerozmaže, nevymaže a nesmaže. Nesmí dojít k pozměnění nebo ke ztrátě čitelnosti. Nesmí být napsána tužkou, průklepem nebo průpisem. Poštovní adresa nesmí být napsána červenou barvou nebo prostředkem obsahujícím luminiscenční barvivo.

Kam napsat adresu

Poštovní adresy adresáta a odesílatele musí být napsány podélně na té straně poštovní zásilky, která je pro tento účel svými rozměry a vhodná. Nejmenší přípustné rozměry strany jsou 14 x 9 cm. Poštovní zásilky válcového tvaru jsou přípustné, pokud je jejich délka nejméně 14 cm a průměr nejméně 3 cm. Poštovní adresy nemohou být napsány na straně obálky, kde jsou chlopně.

Kdy použít štítky

K nadepsání obálky lze nalepit i štítky s rozměry nejméně 14 x 9 cm. Není-li taková úprava z vážných důvodů možná, můžete použít adresní vlaječku schválenou přepravcem, která musí být k poštovní zásilce pevně připojena.

Kam umístit adresní údaje a známky

  • do pravé dolní čtvrtiny poštovní adresu adresáta
  • do pravé horní čtvrtiny poštovní známky
  • do levé horní čtvrtiny poštovní adresa odesílatele

Pod adresu odesílatele napište poznámky, nebo dejte nálepky týkající se zvolené poštovní služby, obsahu poštovní zásilky nebo způsobu, jak se má s poštovní zásilkou zacházet.

Co se musí vejít na zásilku

Přepravce na povrch poštovní zásilky umísťuje poznámky vztahující se k poskytnutí poštovní služby, lepí nálepky, opatřuje je poštovními známkami, razítky a reklamními otisky. Na poštovní zásilce může být uvedena spisová značka nebo jiná poznámka odesílatele týkající se obsahu zásilky.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *