Co je to reverzní osmóza a její využití v akvaristice

Říká vám něco pojem “reverzní osmóza” a co má vlastně na starost? Pokud si nejste jistí, přečtěte si náš článek, který vám poodhalí, proč možná právě vám v akváriu chybí.

Reverzní osmóza je velice účinná technologie čištění vody. Podstatou funkce reverzní osmózy je přítomnost jemných membrán s velmi nízkou pórovitostí, které zachycují z vody všechny nežádoucí látky. Výsledkem je dokonale čistá voda. V akvaristice je důležité, že toto filtrační zařízení odstraňuje z vody sůl, která způsobuje tvrdost vody. Při použití tohoto zařízení vzniká měkká voda s takřka nulovou tvrdostí. Použitím reverzní osmózy (RO) také odstraníme nežádoucí ionty. Pro pěstování rostlin v akváriu a chov tropických ryb je takhle upravená voda nezbytná. 

Jelikož se výstupní voda podobá vodě destilované, je zbavená solí, kovů i minerálů, je třeba některé živiny dodávat. Jelikož máme vodu čistou, můžeme ji dle libosti upravovat na požadované parametry pomocí tzv. přípravků na úpravu vody.

Z jakých komponentů se reverzní osmóza skládá

Základem je tělo RO, ke kterému přísluší membrána a předfiltry (uhlíkový a sedimentační). Aby nám vydržela nainstalovaná membrána co nejdéle, musíme ji chránit před znečištěním tzv. předfiltry.

Podle počtu předfiltrů, filtrů a membrán dělíme RO na 3 až 5 stupňovou. Pro začínající akvaristy je vhodná třístupňová RO. Pro pokročilejší uživatelé je to již RO čtyřstupňová. A pro použití v domácnosti se doporučuje RO pětistupňová. 

Již zmiňované předfiltry, které nám zabrání znečišťování membrány, je nutno měnit v určených intervalech. K zjištění opotřebovanosti membrány nám poslouží TDS metr, kterým změříme vodivost vody. Vodivost nám indikuje množství rozpuštěných solí ve vodě. Obecně se dá říci, že čím tvrdší voda v akváriu je, tím vyšší vodivost má. A čím více rozpuštěných hnojiv ve vodě v akváriu je, tím vyšší vodivost naměříme. Voda z reverzní osmózy by měla mít vodivost blížící se nule. Pokud tak není, mělo by dojít k výměně membrány v RO.

Jak napojit reverzní osmózu

RO můžeme napojit na jakoukoliv baterii v domácnosti, ať už je to sprchová nebo umyvadlová baterie, případně je možno ji napojit na přívod vody k pračce. Každý použije možnost, která mu nejvíce vyhovuje. Napojení provedeme pomocí příslušných přechodek. Většinou je součásti balení prodávané RO vsuvka a kohoutek.

V případě, že chcete vyrobit velké množství vody z toho přístroje, je vhodné si pořídit přídavné čerpadlo na zvýšení tlaku na membránu. Při výrobě čisté vody z osmózy nám vzniká tzv. odpadní voda (na jeden díl vody čisté připadají 2 – 3 díly vody „odpadní“). Ke snížení produkce odpadní vody použijeme tzv. kit,který pracuje na principu další membrány a opětovně vyčistí odpadní vodu, které by nám odtekla do odpadu. 

Nejnákladnější součástí reverzní osmózy je membrána. Proto je vhodné si pořídit oplachový ventil, kterým alespoň 1x týdně, pod dobu cca 5 minut, membránu oplachujeme. 

Autor příspěvku: redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *