Ovocné stromy – sázení, stříhání, řez

Pokud jste si na jaře nebo na podzim zasadili do zahrady ovocné stromky, určitě přemýšlíte, jak je udržet v pěkném tvaru. Podívejte se, proč se řez dělá, kdy se provádí, a které stromky se bez řezu neobejdou.

Proč se provádí řez ovocných stromků

Pro bohatou úrodu je třeba se starat o udržení tvaru koruny, která bez zásahu zhoustne a zaroste větvemi. Plodonosný obrost se tvoří jen po obvodu, obrost předčasně zasychá a stromek přestává plodit. V prvních letech pěstování se provádí výchovný řez, kterým se udrží koruna s dostatkem každoročně obnovovaného plodonosného obrostu. V pozdějších letech se koruna ošetřuje udržovacím a zmlazovacím řezem pro optimální násadu plodů.

Řez podle tvaru stromku

Současným trendem jsou pomalu rostoucí podnože, na kterých se stromky pěstují v nízkých tvarech, které se dobře udržují, nezaberou tolik místa a ovoce je snadno dostupné.

Řez sloupovitých tvarů

Takzvané Baleríny jsou ovocné stromky se sloupovitým vzrůstem, s hlavní osou a krátkým plodonosným obrostem bez bočních větví. Zaberou málo místa a řežou se minimálně. U klasických tvarů koruny je prořezávání stromů o něco složitější.   

Řez štíhlého vřetena

  • Jednoletý stromek s obrostem se zkrátí na 70 až 90 cm, u kmínku do 40 cm se odstraní obrost a očka a výhony rostoucí v ostrém úhlu se ohnou do vodorovné polohy.
  • Dvouletý stromek se zkrátí na 100 až 120 cm, silné boční výhony zkrátí a ostatní větve ohnou.
  • Ve třetím roce se větve ohýbají do vodorovné polohy. Řežou se bujné a nevhodně rostoucí letorosty. Po dosažení výšky 2 až 2,2 m se terminál ohýbá nebo pravidelně odstraňuje.
  • Letní řez se provádí od poloviny srpna do poloviny září. Zimní řez jen doplňkový. V dalších letech se odstraňují konkurenční a silné výhony.

Tipy pro správný řez ovocných stromů

  • Po řezu ošetřujte čerstvé rány štěpařským voskem, stromovým balzámem nebo latexem pro urychlení hojení.
  • Dodržujte vhodný poměr hlavních větví s plodným obrostem.
  • Při prosvětlování větve tvarujte řezem nad očkem mířícím do volného prostoru a zabraňte křížení větví.
  • Zanedbaný nebo starší strom omlazujte postupně, protože omlazený strom v jednom roce totiž vyžene větve z každého očka.
  • Provádějte řez šikmo tak, aby po zhojení splynul s původní větví.
  • Hlavní větve nesmí růst pod sebou a mají směřovat do vodorovného směru.

Zimní řez

Zimním řezem v období vegetačního klidu dosáhneme zmlazení pro podporu růstu výhonů. Čím je zimní řez hlubší, tím je zmlazení účinnější. Využívá se ke zmlazování přestárlých stromů pro obnovení plodonosného obrostu. Provádí se v lednu či v únoru, ještě než stromky začnou rašit. Mladé stromky v zimě chraňte před mrazem.

Letní řez

Letní řez se využívá k odstranění konkurenčních výhonů, zkrácení dlouhých výhonů a podporu plodnosti. Zakrácením prodlužujícího se výhonu se omezí vegetativní růst a hromadění asimilátů ve vytvořených poupatech. Tak dojde k jejich přeměně na květní pupeny. Termín letního řezu se odvíjí od klimatických podmínek. Provádí se od poloviny srpna do poloviny září. Dejte si pozor na předčasně provedený letní řez, který způsobí jen vyrašení jednoho případně více terminálních poupat a úroda bude velmi malá.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *