Jaký je rozdíl mezi číslem popisným a orientačním?

Víte, proč mají některé domy dvě čísla? Podívejte se, k čemu slouží, co znamenají a kde se dají přesně najít. Zmíníme i čísla domovní a evidenční.

Číslování domů slouží primárně k evidenci a identifikaci staveb. Díky nim nás poštovní doručovatelé vždy najdou a slouží jako skvělá pomůcka pro tvorbu digitálních map. Jsou zapsána v katastru nemovitostí a vymezují nemovitý majetek.

Jak to vidí zákon

Číslování domů neboli systém územní identifikace se řídí vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 326/2000 Sb., ve znění vyhlášky 193/2001 Sb. Prováděcí pravomoc drží obce a městské části a odpovědnost označení budovy číslem nese majitel. Správu nad čísly orientačními, evidenčními a popisnými pak vykonává Ministerstvo vnitra.

Co je číslo popisné

Popisné číslo dům popisuje a je v dané obci jedinečné. Většinou jde o vyšší číslo na domě a může být i pětimístné. Číslo popisné se přiděluje po kolaudaci stavby a je nutné pro zápis do katastru nemovitostí. Může se změnit jen při změně katastrálních hranic a zanikne společně s nemovitostí. Pokud je na místě demolovaného domu postavena nová stavba, je jí přiděleno nové číslo popisné. Čím je nemovitost novější, tím je číslo vyšší. V případě, že má daný objekt několik vchodů, je mu přiděleno více popisných čísel, tedy číslo pro každý vchod. Uvádí se před lomítkem. Bývá na červené tabulce s bílými číslicemi i s názvem příslušného katastrálního území.

Co je číslo orientační

Orientační číslo slouží k orientaci a je jedinečné v rámci jedné ulice, ale v dané obci se už může opakovat. Orientuje dům směrem k ulici nebo náměstí. Pokud má stěny do více ulic, je mu opět přiděleno více čísel. S orientačním číslem se nemusíme setkat v každé obci. V některých případech toto číslo nahrazuje písmeno. Orientační číslo se uvádí za lomítkem. Tato čísla nejsou celostátně povinná a používají se hlavně ve městech. Čísla bývají na modré tabulce s bílými číslicemi.

Co je číslo evidenční

Evidenční číslo označuje dočasné stavby nebo stavby, které nejsou určené k trvalému bydlení, jako jsou chaty a chalupy. Číslo evidenční je v rámci obce jedinečné. Bývá na zelené tabulce s bílými číslicemi

Co je domovní číslo

Domovní číslo označuje soubor všech čísel na domě, tedy čísla evidenčního nebo popisného a orientačního, je-li přiděleno.

Víte že…

Domům začala být přidělována čísla popisná již za dob Marie Terezie v 18. století. Vojska tehdy procházela ulicemi většinou po směru hodinových ručiček a čísla popisná začínala od nejvýznamnějších budov. Čísla orientační většinou vzrůstají od středu obce k okrajům a číslování se dělí na liché nalevo a sudé napravo.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *