Jak na podřezání domu a zdiva?

Mechanické způsoby sanace zdiva se provádějí vkládáním hydroizolačního materiálu proti pronikání vlhkosti do zdiva. Použití metod vyžaduje odborné posouzení stavu budovy statikem.

Narážení nerezových plechů

Hydroizolační vrstvou jsou nerezové desky vlnitého plechu, které se musí zarazit do pravidelné ložné spáry zdiva. Zaráží se ručně pneumatickým kladivem nebo strojem. Pro snazší průnik do zdiva jsou desky vybaveny hroty. Pro napojení plechů se vlny překrývají. Výhodou je použití nerezového materiálu s dlouhou životností izolace. Nárazy při zarážení plechů mohou mít vliv na stavební konstrukci.

Podřezání zdiva pomocí řetězové pily

Původní podřezání zdiva ruční pilou nahradila řetězová pila. Řez se provádí v maltové spáře, některé typy zařízení dovedou podřezat i smíšené zdivo. Nutné je odsekání staré omítky v místě řezu s vytvořením pevného a rovného podkladu pro pojezd řezacího zařízení. Řez je veden v délce jednoho metru. Do vyčištěné drážky se vloží izolační materiál na bázi polyetylénu nebo sklolaminátu a plastové klíny v tloušťkách od 5 do10 mm podle zvolené izolace a délky řezu. Přesahy izolace mají být 30 až 50 mm. Spára se vyplňuje maltou. Výhodou je rychlost a dlouhá životnost hydroizolace. Nevýhodou hlavně vysoká prašnost a komplikované použití je v suterénech a sklepních prostorách.

Podřezání zdiva diamantovým lanem

Vhodné pro podřezání domu ze všech typů zdiva bez ohledu na tloušťku. Řezy lze provádět vodorovně i svisle. Řezací lano se vzájemně napojenými částmi v délce 300 mm zaručuje snadnou výměnu při narušení nebo opotřebení. Řezací lano tvoří jádro z oceli s diamantovým prstenem. Nejprve se do zdiva vyvrtají otvory a lano se provlékne. Pak se nasadí na kladky a navleče na hnací kolo. Šířka drážky je asi 10 mm. Výhodou je dlouhá životnost, možnost využití u zdiva bez vodorovné ložné spáry, v betonových a železobetonových konstrukcích. Nevýhodou je náročnost na manipulační prostor.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *