ekosystem_PR_ekologické služby

EKOSYSTEM už dlouhá léta zajišťuje pitnou vodu a ekologické služby

Pitná voda je jednou z nejdůležitějších věcí, které potřebujeme k životu. Už od roku 1991 ji pro nás zajišťuje kromě jiných i společnost EKOSYSTEM z Prahy 5. Její pole působnosti je však o dost širší, angažuje se obecně v oblasti ekologie, sanační geologie a úpravy vody.

Společnost EKOSYSTEM vznikla v roce 1991. V počátcích svého působení se soustředila zejména na trh sanační geologie, úpraven pitných a průmyslových vod a ekologické služby. Později začala působit také v oblasti čistíren komunálních a průmyslových odpadních vod, začala nabízet vlastní plastové svařence.

Čistírny vod navrhuje i staví

Komunální i domovní čistírny odpadních vod patří mezi časté projekty společnosti. Pomáhá je projektovat, firmám i soukromým osobám počítá, zda se jim čistírna odpadních vod vyplatí, navrhuje nejlepší řešení. To pak také realizuje, obvykle s využitím vlastních výrobků. Už nějaký čas je totiž její doménou také výroba z plastů. Vyrábí podzemní i nadzemní nádrže, žumpy, septiky, šachty, lapáky písku apod. Podle konkrétního projektu či specifikace zákazníků je schopná vyrobit plastový produkt na míru.

Stará se o ekologicky znečištěná místa

Znečištěné horninové prostředí, kontaminace podzemních vod či budov. Tohle všechno jsou situace, s nimiž se EKOSYSTEM úspěšně potýká a dokáže je řešit. Zpracovává průzkumy a navrhuje sanační postupy, jež vedou k vyčištění lokalit. Vše probíhá ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí i Ministerstvem životního prostředí.

Pomáhá chránit životní prostředí

EKOSYSTEM také lokalizuje ekologická rizika, stanovuje stupně ohrožení a navrhuje nápravná opatření. Provádí odborné studie, zpracovává environmentální posudky, a to třeba i pro firmy.Sečteno a podtrženo, firma EKOSYSTEM se stará, abychom žili ve zdravém a čistém prostředí. Sama dodržuje přísný Etický kodex a má zpracovaný ucelený program Crime Compliance.

Autor příspěvku: redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *