interierová_dlažba_PR_sakret

Rychle tvrdnoucí lepidlo na dlažbu

Dlažba se používá zejména v místech náchylných na vlhkost, v koupelnách, chodbách, kolem bazénů, ale i ve venkovních prostorech, protože je odolná proti vnějším vlivům a má snadnou údržbu. Jak dlažbu nalepit tak, aby dlouho plnila svou funkci?

Příprava povrchu před lepením

Při lepení dlažby je nutné povrch vyrovnat, odstranit nerovnosti a očistit prach a mastnotu, aby byl spoj co nejpevnější a podlaha rovná. Pak se nanáší penetrace pomocí štětce či válečku, která povrch sjednotí a zajistí rovnoměrnou savost. Pak naneste na povrch 2 hodiny po penetraci i hydroizolační nátěr ve dvou vrstvách, tu druhou asi 1,5 hodiny po aplikaci první vrstvy. Lepit se dá za 4 hodiny

Značení lepidel podle druhu použitého plniva a třídy 

 • C – cementové lepidlo, směs pojiv, kameniva a přísad, míchá se s vodou či jinou kapalinou
 • D – disperzní lepidlo, směs vodné polymerní disperze, která se hned používá
 • R – na bázi reakčních syntetických pryskyřic, plniv a přísad, vytvrzuje se chemickou reakcí
 • 1 – standardní lepidlo
 • 2 – vylepšené lepidlo
 • F – rychle tvrdnoucí lepidlo
 • T – lepidlo se sníženým skluzem
 • E – lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí

Lepení cementovým lepidlem

Před použitím rozmíchejte cementové lepidlo podle návodu ve vodě na hladkou hmotu. Pak nechte lepidlo předepsanou dobu zrát a znovu ho zamíchejte. Naneste zubatou stěrkou lepidlo na 3 až 4 dlaždice, abyste je stihli položit, než lepidlo zatuhne. S disperzním lepidlem je práce sice jednodušší, protože je připraveno k okamžitému použití, ale nehodí se však pro lepení dlaždic v exteriéru.

Značení cementových lepidel 

 • C1 – standardní cementové lepidlo pro běžné použití
 • C1T – standardní lepidlo se sníženým skluzem k lepení slinuté, nenasákavé dlažby v interiéru
 • C2TE – zlepšené lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí na nenasákavé slinuté dlažby uvnitř i venku a pro podlahová vytápění
sakret_cz_PR_lepidlo_na_dlažbu

Jak správně nalepit dlažbu či obklady

Rovnou stranou hladítka naneste rychle tvrdnoucí lepidlo na dlažbu  na plochu a ozubenou vyrovnejte vrstvu. Dlaždice vtlačte do vrstvy lepidla k hraně předchozí dlaždice a pak ji odsuňte na šíři spáry. Ze spáry vyškrábněte zbytek lepidla a setřete ho houbou i z povrchu dlažby. Při pokládce dlažby v exteriéru nesmí pršet a teplota musí být od 5 do 25 °C. Spárovat můžete po 24 hodinách.

interiorová_dlažba_PR

Autor příspěvku: redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *