Jak vypočítat schodiště? Je to jednoduché

Schodiště je jedním ze základních stavebních prvků, které se velmi často vyskytují v dispozici domu. Schodiště je třeba předem navrhnout a také opravdu velmi přesně spočítat. Dodatečné korekce jsou u schodiště totiž opravdu velmi komplikované.

Bezpečnost schodiště

Bezpečnost schodiště při jeho běžném užívání zajišťují normy. Schodiště musí být bezpečné i při požáru. Základní normou pro návrh a výpočet schodiště je ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. Aby se po schodišti dobře a pohodlně chodilo, musí mít sklon 25° – 35°.  Je třeba vše správně spočítat, aby bylo možné tohoto sklonu dosáhnout. Také musíte správně měřit, aby se schodiště vešlo do daného prostoru.

Materiál schodiště

Konstrukce schodů a konstrukce obklopující schodiště musí být odolná proti ohni a musí být učiněna opatření pro odchod osob v případě požáru v předepsaném čase. Proto se dříve schodiště dělila z hlediska požární bezpečnosti na ohnivzdorné schodiště z betonu, nespalné schodiště z oceli a kamene a polospalné, které bylo omítnuté dřevěné a spalné ze dřeva. Polospalná a spalná schodiště norma povoluje jen v rodinných domech a rekreačních objektech.

Výpočet jednoramenného schodiště

  • Zjistěte výšku schodiště. Mezi povrchem podlahy horního a spodního podlaží, u totožných skladeb podlahy jde o konstrukční výšku podlaží.
  • Zvolte výšku schodišťového stupně h – 150, 160, 170 nebo 180 mm.
  • Výškou stupně podělte výšku schodiště a výsledek zaokrouhlete na celá čísla. U jednoho schodišťového ramene může být počet stupňů sudý i lichý, u dvouramenného schodiště pouze sudý.
  • Výšku schodiště podělte počtem schodů, získáte konečnou výšku stupně, kterou nezaokrouhlujete a necháte výsledek např. 163,153 mm.
  • Dle Lehmanova vzorce 2h + b = 630 mm vypočtěte šířku schodišťového stupně b a zaokrouhlete na 5 či 10 mm.
  • Vypočtěte sklon schodiště tgα = h/b.
  • Vypočtěte délku schodišťového ramene L = (n-1) x b, kde je n počet schodišťových stupňů.
  • Navrhněte šířku schodišťového ramene Br – v domě minimálně 900 mm.
  • Proveďte kontrolu, zda je podchodná výška rovna, nebo vyšší jak minimální hodnota hp = 2100 mm.
  • Proveďte kontrolu, zda je průchodná výška rovna, nebo vyšší jak minimální hodnota hpr = 1900 mm.

U schodiště musí být zábradlí nebo madlo

Schodišťová ramena a podesty musí mít po volných stranách zábradlí. Přímá ramena s šířkou do 1 050 mm musí mít madlo na jedné straně, širší po obou. Rameno širší než 2 750 mm by se mělo rozdělit mezilehlým zábradlím s madlem. Osazení zábradlí může být shora i zboku a do průchodné šířky může zasahovat maximálně 50 mm a madla 100 mm. Konce dutých madel musí být uzavřeny, mezery v zábradlí nesmějí být větší než 120 mm a s volným přístupem dětí 80 mm. Nejmenší výšky zábradlí jsou u rodinných domů 900 mm.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *